Yayıncı Donate Sözleşmesi

YesilyurtGame.Com YAYINCI SÖZLEŞMESİ
TARAFLAR : 
HİZMET VEREN : Epin Ödeme ve iletişim Tekn. AŞ. ( Kısaca YYG olarak adlandırılacaktır)
HİZMET ALAN : Yayın hizmeti veren Gerçek kişiler. ( Kısaca Yayıncı olarak adlandırılacaktır)
İŞİN TANIMI : Yayın hizmeti veren Gerçek kişilerin Bağış toplaya bilmesi için Epin Ödeme ve iletişim Tekn. AŞ. nin ticari markaları üzerinden ödeme sistemlerini, müşteri datalarını, yazılımlarını ve hizmetini kullanabilme talebi.
 
KURALLAR
1- YYG Donate hizmeti almak isteyen Yayıncıları sistemlerini kullanıp kullandırmama konusunda özgürdür. Başvurusu kabul edilmeyen yayıncı hiçbir hak talep edemez. 
2-YYG Donate hizmeti almak isteyen yayıncıları YYG in şart ve kurallarına Ülke Örf ve adetlerine , Oyun hizmet ve Yayıncı haklarına ve oyun kurallarına uyup uymadığını araştırma yetkisine sahiptir. 
3- Yayıncı, Yayın yaptığı süre boyunca Örnek davranış sergilemeli, Terör,Propaganda, Küfür veya farklı kişileri rendice edici hareketlerde bulunmayacağını kabul ve taahüt eder. Olası bir durumda YYG in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını sorumluluğun tamamen kendine ait olduğunu kabul eder.
4- Yayıncı ya gonderilen Donatelerde ve bu donatelerin YYG e bakiye olarak yansıması kısmında olası bir sistem hatası bug veya Fraud durumunda YYG Tutarı yayıncının hakedişinden düşer. Yayıncı hak etmediği veya sistem hatası veya dolandırıcılık yontemi ile elde edilen bakiyelerin kendisize gonderildiği kanıtlandığı andan itibaren bu tutardan herhangi bir hak talep edemez. 
5- Yayıncı YYG markalarında biriken bakiyesi ile YYG markalarından alışveirş yapmakta özgurdur. Dilerse Tutarı iş gunu mesai saatlerinde banka hesabına çekebilir. Sistem tarafından yayıncıların komisyonu düştükten sonra kalan bakiyelerini Sadece kendi banka hesabına çekebilir. Talep edilen Tutar banka komisyon ve havale masrafı duşuldukten sonra gonderilir. 
6- Devletimizin yayıncılar hakkında olası bir vergisel mevzuat oluşturması veya hali hazırdaki bir kanuna dayandırması durumunda YYG in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Yayıncı Bağlı olduğu Ulkenin vergi kanunlarına uymak zorundadır.
7- YYG gerek gorduğu takdirde dilediği zaman tek taraflı bu sozleşmeyi fes edebilir ve yayıncıya verilen donate hizmetini devre dışı bırakabilir. 
8- YYG in sponsor olduğu yayıncı Küfür hakaret veya rencide edici kelimeler kullanmamayı kabul ve taahhut eder. Yayıncı eğer bir oyun oynayarak yayın yapıyor ise İlgili oyunun kurallarına İlgili oyunun Teknik ve idari ekibinin koyduğu kurallara uymak zorundadır. 
9- YYG PVP veya Clone oyunların tanıtımını veya yayınını yapan Yayıncılara Donate sistemi veya sponsor şeklinde herhangi bir destek vermemektedir. Olası bir gozden kaçma durumunda farkedildiği an sozleşme tek tarflı olarak fesh edilecektir. 
10- YYG yayıncının başarısına gore elde edeceği komisyon oranını azaltabilir arttırabilir. Yayıncı kendisine ayrılan panelden YYG in alacağı komisyon oranını gorebilir. 
11- YYG alacağı komsiyon oranını düştükten sonra yayıncının cari hesabına ilgili tutarı otomatikmen aktarmaktadır. Yayıncı bu tutarı istediği gibi kullanmakta özgürdür.
12- Donate sistemi ticari amaç ile kullanılamaz eğer ticari kullanım tespit edilirse her iki üyelikte kalıcı olarak kapatılır.